Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh bất động sản

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh bất động sản

Công ty TNR Holdings Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kinh doanh các dự án Bất động sản do TNR đầu tư, quản lý, điều hành và phát triển độc quyền. 
1103/16
Chi tiết