Dự án The GoldView

Mặt bằng

Vui lòng click chuột vào Tháp để xem chi tiết mặt bằng tầng.
Mặt bằng căn hộ